Nergeco, flexibla & produktiva portar

/global/scaled/2000x869x0x373x1000x435/Entrematic-entrematicSE-our-products-2-nergeco-pictures-nergeco-fast-acting-wind-resistant-doors.jpg

Nergecos portar förbättrar trafikflödet, ger utmärkt isolering och erbjuder optimal säkerhet för alla typer av branscher och driftsbehov

För öppningar i utemiljö erbjuder Nergeco Trekking® flexibel, ett portblad med konstruerad fold-up-teknik som ger god lufttäthet. Med flera förstärkningar i portbladet, fördelas lufttrycket jämt över ytan och tätheten säkerställs även under hög vindbelastning. Välj mellan olika flexibla tjocklekar i portbladet för anpassning till era specifika termiska eller akustiska isoleringskrav.

För öppningar inomhus är Nergeco snabbrullportar med roll-up-teknik särskilt anpassade till de krav som varje typ av verksamhet ställer och är ett perfekt val inom tunga industriprocesser, lager, logistik och detaljhandel samt även till livsmedelsindustri och läkemedelsindustri där renlighetskraven är höga.

Säkra, effektiva och flexibla

Bottensektionen på Nergecos fold-up- och roll-up-portar är mjuk och flexibel. Portarna har inga hårda bottenbalkar och är utrustade med både vertikal och horisontell avkänning, vilket ökar personsäkerheten.

En snabb öppnings- och stängningscykel minskar risken för incidenter och ger minimala underhållskostnader.

Genom att öppna ”i sista stund” och stänga lika snabbt – dubbelt så snabbt som traditionella portar – minskar denna innovativa, patenterade funktion inte bara risken för olyckor och produktionsavbrott, utan även luftväxling och energiförbrukning med upp till 32 % vid varje öppnings- och stängningscykel.