Dynaco snabbrullportar

/global/scaled/4246x1851x11x583x1000x435/Entrematic-entrematicSE-our-products-2-Dynaco2.jpg

Dynacos snabbrullportar är designade för högsta säkerhet. Elimineringen av hårda underkanter betyder att inga farliga delar är i rörelse när porten används vilket medför bästa säkerhet för personal. Så enkelt är det. Den flexibla lättviktsporten formar sig följsamt och bidrar till din säkerhet.

Dynaco snabbrullportar öppnar och stänger sig extremt snabbt vilket bidrar till bättre produktivitet och effektivitet i verksamheter med intensiv gods- och persontrafik genom att arbetsflödet inte hindras. De tar upp ett minimum av värdefull golvyta och är enkla att använda. De bidrar dessutom till att sänka energikostnader och till att inomhusklimatet kan kontrolleras.

Underhållskostnader begränsas tack vare en patenterad, mycket uppskattad självreparerande funktion. Om porten lossar från sidoprofilerna genom påkörning återställs den per automatik till full funktion - utan något kostsamt driftstopp, utan servicesamtal, utan någon personalinsats.

Högpresterande snabbrullportar med effektiv tätning

Dynaco-portarna är designade att täta mot alla fyra sidor och på så sätt skapa en barriär mot damm, smuts och föroreningar vilket gör dem till ett utmärkt val för till exempel läkemedels- eller livsmedelsproduktion. Förutom till renrum erbjuds specifika produkter och långvarig erfarenhet av och kunnande i applikationer för fryslager, större och utsatta yttre öppningar liksom för de särskilda behoven i branscher som hälsovård, biltillverkning, högteknologisk produktion, jordbruk, avfallshantering samt för detaljhandel och varuhus.

Effektiv tätning och självreparation är en unik kombination inom industrin, alla Dynaco-portar uppfyller sjölvklart också kraven enligt EN12341 EEC. Allt detta gör Dynaco snabbrullportar till det säkraste valet för alla slutanvändare, en säker investering och ett säkert val för att nå dina mål.